Badania Psychotechniczne

Cena : Proszę o kontakt

Zapraszamy na badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy.
Wykonujemy PSYCHOTESTY m.in. dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, kierowców TAXI, osób skierowanych przez lekarza oraz przez policje, a także dla operatorów maszyn drogowych i budowlanych.


Więcej informacji na stronie:
www.apracowniapsychologiczna.pl